• Image
    info@phanmemmarketing.vn
    Image
    0915.90.1919

Cơ sở cho hoạt động của bộ lọc chống spam

Bộ lọc AntiSpam là các thuật toán được lập trình trong máy chủ đích của người nhận. Đánh giá và phân loại từng email marketing nhận được từ chiến dịch tiếp thị qua phần mềm gửi email.

Việc phân loại email marketing là Spam hay không.  Được thực hiện bằng cách ghi một số tiêu chí. Mà bộ lọc phân tích và tùy thuộc vào kết quả cuối cùng quyết định việc cần làm với email marketing.

Tiêu chí chính mà bộ lọc antiSpam đạt được trong email là gì?

Mỗi máy chủ đích có bộ lọc antiSpam được cấu hình để đo lường bởi quản trị viên của nó. Loại hạn chế và tính linh hoạt của mục nhận, tùy thuộc vào cách quản trị viên đã quyết định xác định nó. Cùng một email có thể vượt qua bộ lọc antiSpam mà không gặp sự cố và tiếp cận hộp thư đến của người nhận. Nhưng email marketing này có thể được coi là spam bởi một người khác. Mọi thứ phụ thuộc vào mức độ hạn chế trong cấu hình của nó.

Chúng tôi không thể nói rằng một phần mềm gửi email đã được coi là Spam chỉ vì có một vấn đề đáng ngờ. Hoặc vì đã bao gồm một từ nguy hiểm. Việc phân loại Spam phụ thuộc vào nhiều yếu tố và dựa trên điểm số như thế nào. Spam như thế nào.

Danh tiếng của máy chủ phần mềm gửi email hàng loạt.

Sử dụng một công cụ tiếp thị email có cơ sở hạ tầng danh tiếng cao là chìa khóa. Một trong những giá trị được ghi bởi bộ lọc antiSpam dựa trên chất lượng và cơ sở hạ tầng. Của nhà cung cấp tiếp thị qua email marketing, khối lượng Email, xử lý khiếu nại, xử lý thư bị trả lại, chỉ mục khiếu nại, …

Danh tiếng của người gửi.

Điều quan trọng cần lưu ý là danh tiếng của người gửi được đánh giá cao bởi các bộ lọc chống spam. Danh tiếng này dựa trên hành vi của nó, nơi nó được kiểm tra nếu người gửi không có. Hoặc đã có trong danh sách đen, nếu nó không bị chặn bởi một người nhận ISP, vv

Hoạt động của các chiến dịch.

Phần này rất quan trọng vì các bộ lọc chống Spam có khả năng phân tích hành vi. Và hoạt động của một bộ phận trong một khoảng thời gian cụ thể. Thực hiện một chiến dịch rất tích cực với rất nhiều Email marketing tại một thời điểm. Rất cụ thể và không làm việc đó một lần nữa trong một thời gian dài không phải là rất tốt. Sử dụng phần mềm gửi email trong các chiến dịch của chúng bạn bằng cách gửi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng … Và với khối lượng hợp lý, là cơ sở để không bị phân loại là Spam.

Số lượng Email marketing.

Một phần của các điểm âm được gán cho người gửi là dung lượng Email hoặc số lượng Email được gửi. Bạn không thể bắt đầu chiến dịch gửi hàng triệu email trong một ngày. Nếu chúng tôi bắt đầu sử dụng ứng dụng tiếp thị qua email. Nên tăng số lượng email marketing dần dần cho đến khi đạt được số lượng hợp lý và ổn định.

Tốc độ vận chuyển.

Giống như số lượng quá nhiều trong một sự khởi đầu của hoạt động trong các chiến dịch tiếp thị qua email. Gửi chúng với tốc độ rất cao có thể giả sử là Spam. Điều quan trọng cần lưu ý là tốc độ của các email được coi là rất nguy hiểm. Vì các bộ lọc antiSpam hiểu rằng. Nó là một cuộc tấn công vào máy chủ của họ và có thể chặn việc nhập email từ người gửi. Tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Số lượng Email đến cùng từ một tên miền.

Nhiều bộ lọc chống spam có giới hạn nhận email tối đa. Trong một khoảng thời gian giới hạn. Nếu chúng bạn vượt quá con số này bạn là Spam. Thông thường, việc chặn này thường tạm thời hơn cho đến khi bộ lọc chống vi-rút cho phép nhập lại vào máy chủ của bạn.

Số email giống nhau đối với cùng một người nhận.

Thông thường, thực hiện hai hoặc nhiều chiến dịch đồng thời trong cùng một ngày. Với nội dung rất giống hoặc từ cùng một người gửi đến cùng một người nhận. Bộ lọc chống spam cho là không tốt. Vì vậy nếu bạn phải gửi nội dung rất gần hoặc tương tự cho cùng một cơ sở dữ liệu. Tốt hơn là lập kế hoạch chiến dịch của bạn và tăng thêm thời gian cho chúng.

Nội dung của chủ đề.

Chủ đề trong tiếp thị qua email marketing, là một trong những khía cạnh chính phân tích các bộ lọc chống spam. Không sử dụng các ký tự đặc biệt, chăm sóc văn bản và không viết mọi thứ bằng chữ in hoa, nó ghi điểm tiêu cực.

Nội dung của Bản tin.

Tương tự như vậy, nội dung chúng tôi tạo trong Bản tin phải cẩn thận. Sử dụng tỷ lệ chính xác giữa hình ảnh và văn bản. Xác định văn bản thuần tuý trong Bản tin. Cũng như kiểm tra tất cả nội dung, từ bị cấm, có thể không cần phải phân loại là Spam.

HTML xây dựng.

Mã HTML cũng được các bộ lọc antiSpam đánh giá cao. Mã HTML phải là một mã sạch sẽ và được xây dựng tốt. Việc sử dụng các chương trình tạo HTML tự động như Word, là không nên vì số lượng mã rác mà chúng tạo ra.

Danh tiếng của chiến dịch tiếp thị qua email là gì?

Nói chung, các bộ lọc chống Spam đánh giá từng và một trong những điểm này ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn. Rằng chiến dịch được coi là Spam có thể gây tử vong và luôn thuận tiện. Để xem xét tất cả các khía cạnh được đề cập này. Đối với tất cả các bộ lọc trên, bộ lọc chống spam gọi đó là danh tiếng. Của tổ chức phát hành, chăm sóc các vấn đề, nội dung, hoạt động … Sẽ tạo ra danh tiếng tốt và xác suất lớn hơn không bị phân loại là spam.

Từ phần mềm gửi email – TOP Email khuyên bạn trước khi một chiến dịch tiếp thị email nên kiểm tra spam, kiểm tra phân phối. Và phân tích tất cả các khía cạnh được thảo luận ở trên để có được danh tiếng tốt và đạt được tỷ lệ inbox cao.

Rate this post

Comments

comments

Sản phẩm phần mềm


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Ms Nguyên   0914.554.231
chat với Ms Nguyên Chat với Ms Nguyên
Ms Hà           090.234.0089
chat với Ms Hà Chat với Ms Hà
Ms Mai         0981.839.541
chat với Ms Mai Chat với Mr Hiếu
Mr Hiếu        0932.857.228
chat với Mr Hiếu Chat với Mr Hiếu
Ms Tuyến     0915.144.004
chat với Tuyến Chat với Mr Hiếu
Ms Mai Anh  034.236.8201
chat với Mr Thương Chat với Mr Thương
Mr Đạt          0915.181.246
chat với Đạt Chat với Mr Đạt