Hướng dẫn tùy chỉnh cài đặt trong module Dự án - Phần mềm Top CRM

Tùy chỉnh cài đặt trong dự án

Cài đặt chung

  • Tỷ lệ hàng giờ mặc định – Đây là tỷ lệ hàng giờ được tự động áp dụng cho một dự án mới. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tính năng này khi tạo hoặc chỉnh sửa dự án. 
cat-dat-chung-du-an

Quyền của nhóm

Vào Quyền của nhóm -> chọn Những nhiệm vụ hợp tácKhi mục này được bật, tất cả các thành viên trong cùng một dự án sẽ có thể làm việc cùng nhau để thực hiện các nhiệm vụ của dự án:

  • Xem nhiệm vụ của mọi người
  • Chỉnh sửa nhiệm vụ của mọi người
  • Nhận xét, tải tệp lên, tạo danh sách kiểm tra, v.v. về nhiệm vụ của mọi người. 
du-an-quyen-cua-nhom

Quyền của khách hàng

Đây là cách cài đặt mặc định để xác định mức độ quyền mà khách hàng có trong dự án.

Cài đặt mặc định này có thể được thay đổi khi dự án đang được tạo hoặc chỉnh sửa. 

du-an-quyen-cua-khach-hang

Tại giao diện cài đặt Quyền của khách hàng, bao gồm các mục sau: 

  • Xem nhiệm vụ – Khi được bật, khách hàng sẽ có thể xem tất cả các nhiệm vụ được tạo trong dự án của họ. 
  • Tham gia nhiệm vụ – Khi được bật, khách hàng sẽ có thể nhận xét, đính kèm tệp, tạo danh sách kiểm tra, v.v.
  • Tạo nhiệm vụ – Khi được bật, khách hàng có thể tạo nhiệm vụ mới cho dự án của họ.
  • Xem bảng thời gian – Khi được bật, khách hàng có thể xem tất cả thời gian hoạt động được các thành viên trong nhóm ghi lại 
  • Xem chi phí – Khi được bật, khách hàng sẽ có thể xem tất cả hồ sơ chi phí trong dự án của họ. 
TOP MARKETING
Rate this post

About Nguyễn Trang

Comments

comments