Hotline (Zalo): 0915 90 1919 – Office: (024) 6293 8008

TẶNG KHẨU TRANG CHỐNG BỤI, KHÁNG KHUẨN 3M 9001V

Khẩu trang 3M 9001V có van thở, chống bụi, kháng khuẩn, màu trắng

Triển khai phần mềm 2 năm:
Tặng 5 Khẩu trang 3M 9001V có van thở, chống bụi, kháng khuẩn, màu trắng.

Triển khai phần mềm không thời hạn:
Tặng 10 Khẩu trang 3M 9001V có van thở, chống bụi, kháng khuẩn, màu trắng khi triển khai phần mềm phiên bản không thời hạn.

Lưu ý: Khách hàng chỉ được chọn 1 chương trình khuyến mại nếu có nhiều chương trình khuyến mại cùng thời điểm.
Thời gian: 04/02/2020 – 10/02/2020

Comments

comments

0 Bình luận

Trả lời