Hướng dẫn tính năng quản lý dự án, công việc - Phần mềm Top CRM

Quản lý dự án

Quản lý dự án là công cụ để bạn thực hiện các hoạt động trong một dự án, đáp ứng các yêu cầu trong phạm vi thời gian, chi phí và nguồn lực. Tính năng này giúp bạn: 

 • Thiết lập & phân công công việc nhanh chóng 
 • Theo dõi & giám sát tiến độ công việc chính xác, kịp thời 
 • Báo cáo & tối ưu hóa hiệu suất làm việc của nhân viên trong dự án. 

Từ tính năng này, bạn có quyền truy cập để xem và quản lý các mục như:

 1. Dòng thời gian sự kiện: giúp bạn thấy lịch sử của tất cả các hoạt động xung quanh dự án. 
 2. Nhiệm vụ
 3. Các tập tin
 4. Tài chính ( gồm Hóa đơn, Ước tính, Chi phí, Chấm công )  
 5. Ghi chú: Tạo ghi chú liên quan đến dự án. Những ghi chú này sẽ hiển thị với nhóm của bạn và không được hiển thị cho khách hàng.
 6. Chỉnh sửa và xoá dự án 
quan-ly-du-an

Tính năng này cho phép bạn dễ dàng quản lý các dự án của mình trên CRM. Bạn có thể tạo dự án cho nhóm của bạn, khách hàng của bạn đều có thể chia sẻ thông tin và trao đổi với nhau. 

Để tạo dự án, nhấp chuột vào biểu tượng Thêm nhanh (1) hoặc Nút Thêm dự án (2)

tao-du-an

Thông tin bắt buộc cơ bản

 • Tên dự án*
 • Khách hàng*
 • Ngày bắt đầu*
tao-mot-du-an-moii

Thông tin tùy chọn

 • Thời hạn
 • Người dùng phụ trách
 • Quản lý dự án – Người dùng này sẽ có quyền truy cập vào dự án. Họ có thể chỉnh sửa tất cả thông tin và cài đặt của dự án. 
 • Thông tin thanh toán – Có thể chọn thanh toán cố định hoặc theo giờ. 
 • Mô tả dự án 
 • Quyền của người dùng được chỉ định 
 • Quyền của dự án khách hàng 
 • Tiến độ dự án 
 • Tình trạng – Tùy vào dự án mà bạn tạo , tính nhăng cho phép bạn sắp xếp hợp lí các dự án của mình (ví dụ: Thiết kế, Khẩn cấp, Phát triển web, v.v.) 
 • Thẻ

Chỉnh sửa một dự án

Để chỉnh sửa dự án, click chuột vào Biểu tượng Chỉnh sửa, thao tác thực hiện như hình bên dưới: 

chinh-sua-du-an

Tùy chọn chỉnh sửa bổ sung

Bạn có thể truy cập nhiều tùy chọn hơn để chỉnh sửa dụ án của mình, bằng cách thông qua biểu tượng Khác.

tuy-chon-chinh-sua-bo-sung

Xóa một dự án

Để xóa dự án, click chuột vào Biểu tượng Xóa, thao tác thực hiện như hình bên dưới: 

xoa-du-an

Khi bạn xóa một dự án nào đó, tất cả các mục và tài nguyên có liên quan với dự án cũng sẽ bị xóa. Các mục sau sẽ bị xóa khỏi dự án: 

 • Hóa đơn 
 • Nhiệm vụ 
 • Các tệp đính kèm 
 • Nhận xét 
Rate this post

About Nguyễn Trang

Comments

comments