Quản lý sản phẩm bán hàng - Phần mềm Top CRM

Sản phẩm bán hàng

Sản phẩm bán hàng là bất kỳ thứ gì có thể cung ứng ra thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà tổ chức của bạn cung cấp. Bạn có thể lưu tất cả các sản phẩm này, giúp việc tạo hóa đơn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. 

Bạn truy cập trang này thông qua menu chính: Menu chính -> Bán hàng -> Sản phẩm   

  Quản lý sản phẩm

  san-pham-thanh-toan

  Từ trang này, bạn có thể xem và thực hiện những công việc sau:

  • (1) & (2) Tạo sản phẩm mới 
  • (3) Lọc theo phân loại theo ngày, danh mục , trạng thái, v.v.
  • (4) Tìm kiếm sản phẩm bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm văn bản miễn phí.
  • (5) Xóa sản phẩm 
  • (6) Chỉnh sửa sản phẩm.
  • (7) Cài đặt sản phẩm bổ sung, thông qua nút hành động nhanh. 

  Tạo sản phẩm

  tao-san-pham

  Các thông tin cơ bản : 

  • Mô tả về sản phẩm 
  • Đơn giá sản phẩm 
  • Các đơn vị 
  • Danh mục 
  TOP MARKETING
  Rate this post

  About Nguyễn Trang

  Comments

  comments