Hotline (Zalo): 0915 90 1919 – Office: (024) 6293 8008

Tại sao BCC không trong chiến lược tiếp thị qua email của bạn

Tại sao BCC không trong chiến lược tiếp thị qua email của bạn

Không nên BCC

 Tại sao lại nói câu đó? Câu nói đó là gì? Mọi chuyện cũ sẽ mới trở lại thôi. Gần đây, có người hỏi tại sao BCC không phải là một tác phẩm hợp lệ xung quanh cho những người mới bắt đầu trong tiếp thị email. Thật sự, chúng tôi đã phải dừng lại và suy nghĩ về nó.

(more…)

Các kênh marketing bất động sản

Cách sửa nội dung email spam

Để email gửi đi không bị vào Spam là 1 vấn đề rộng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Như dải IP của Email Server (của cả tài khoản gửi và tài khoản nhận). Yếu tố này, đối với đa số người sử dụng, gần như là không thể can thiệp. Bài viết này chỉ đề cập tới yếu tố sửa nội dung email spam. Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc email bạn gửi đi có vào Inbox hay không. Đồng thời là yếu tố mà bạn có toàn quyền quyết định.

Cách sửa nội dung email spam ?

Trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách thức hoạt động của bộ lọc spam (more…)

email marketing

Lợi ích của Opt – In email trong email marketing

Chào các bạn đang nghiên cứu về Email Marketing !

Khi sử dụng email làm công cụ để quảng bá cho hoạt động kinh doanh, sản phẩm dịch vụ của bạn. Điều quan trọng là bạn cần hiểu sự khác biệt giữa hai hình thức opt-in email và spam. Từ đó thấy được lợi ích của Opt – In Email trong email marketing. (more…)