Hotline (Zalo): 0915 90 1919 – Office: (024) 6293 8008

5 yếu tố cần kiểm tra trước khi gửi email marketing

5 yếu tố cần kiểm tra trước khi gửi email marketing

Khi sử dụng phần mềm gửi email hàng loạt, bạn cần nhận được sự cho phép của người nhận. Đây cũng là yếu tố quan trọng để có tỷ lệ chuyển đổi. Chắc chắn rằng, một người không biết bất kỳ điều gì về bạn sẽ không sẵn sàng để mua hàng. Vì họ thiếu sự tin tưởng với bạn. Nhưng đôi khi có thể gửi email marketing cho những người không đăng ký nhận thông tin để có được sự chú ý của họ. Và giới thiệu  sản phẩm của bạn có thể mang lại hiệu quả cho công việc kinh doanh của họ. Trước khi bạn làm điều đó, chắc chắn rằng email của bạn thông qua danh sách kiểm tra dưới đây. 5 yếu tố cần kiểm tra trước khi gửi email marketing. (more…)