Hướng dẫn tính năng tạo tài khoản Khách hàng - Phần mềm Top CRM

Tài khoản khách hàng

TOP CRM cho phép bạn có thể tạo khách hàng mới và tài khoản này sẽ có quyền truy cập riêng vào bảng điều khiển khách hàng.

Tạo khách hàng

Tạo khách hàng mới bằng cách click chuột vào biểu tượng Thêm mới. 

tao-tai-khoan-khach-hang

Điền các thông tin bắt buộc: 

 • Tên công ty 
 • Tên đầu tiên 
 • Họ 
 • Địa chỉ email  
  thong-tin-khi-them-moi-khach-hang

  Thông tin tùy chọn 

  • Địa chỉ thanh toán 
  • Địa chỉ giao hàng 
  • Thẻ

  Bên cạnh đó, mỗi khách hàng khi được tạo xong , hệ thống sẽ tự động tạo một tài khoản để truy cập hệ thống CRM . Khi đăng nhập vào hệ thống CRM lần đầu tiên , user đăng nhập sẽ là email của khách hàng và mật khẩu chưa được thiết lập. Khách hàng có thể đăng nhập vào mà thay đổi mật khẩu của mình. 

  Chỉnh sửa khách hàng

  Để chỉnh sửa khách hàng của bạn, click chuột vào Biểu tượng Chỉnh sửa khách hàng xuất hiện ở màn hình dưới: 

  chinh-sua-tai-khoan-khach-hang

  Xóa khách hàng

  Để xóa khách hàng của bạn, click vào Biểu tượng Xóa Khách hàng.

  xoa-tai-khoan-khach-hang

  Khi bạn xóa tài khoản khách hàng bất kỳ, tất cả các thông tin được liên kết với khách hàng đó cũng sẽ bị xóa. Các mục liên quan sau sẽ bị xóa khỏi CRM: 

  • Dự án 
  • Hóa đơn 
  • Nhiệm vụ 
  • Các tập tin 
  • Thanh toán 
  cap-nhat-mat-khau-tai-khoan-khach-hang

  Sau khi tạo tài khoản, Admin sẽ cần cài đặt mật khẩu ban đầu cho  khách hàng thông qua các bước:

   1. Chọn thành viên cần chỉnh sửa

   1. Bấm vào biểu tượng KhóaCập nhật mật khẩu.

   1. Bảng thiết lập mật khẩu sẽ hiện lên. Tại đây, Admin sẽ chủ động đặt mật khẩu đăng nhập cho tài khoản khách hàng đó. Sau đó, khách hàng đó cũng có thể thay đổi lại mật khẩu riêng của mình bất kỳ lúc nào sau khi truy cập hệ thống Top CRM thành công.

  TOP MARKETING
  Rate this post

  About Nguyễn Trang

  Comments

  comments