Giới thiệu tổng quan tính năng Quản lý dự án - Phần mềm Top CRM

Tổng quan dự án

Để xem các dự án đang thực hiện và muốn thêm dự án. Bạn truy cập trang này thông qua menu chính: 

Menu chính -> Dự án

  tong-quan-du-an

  Từ chức năng này , bạn có thể xem và thực hiện được những công việc sau : 

  • (1) Tạo một dự án mới 
  • (2) Chỉnh sửa dự án hiện có 
  • (3) Xóa dự án 
  • (4) Quản lý nhanh chóng cài đặt dự án bổ sung, thông qua thao tác nhanh, menu thả xuống.
  • (5) Lọc dự án, sử dụng bảng lọc chi tiết. Bạn có thể lọc theo ngày dự án, danh mục, trạng thái,..
  • (6) Chuyển đổi (ẩn/hiện) bảng Thống kê nhanh.
  • (7) Với tư cách là Admin, bạn có thể chọn xem tất cả các dự án hoặc chỉ những dự án mà bạn được chỉ định.
  • (8) Tìm kiếm dự án của bạn bằng hộp tìm kiếm văn bản miễn phí.

  Chế độ xem dự án được đặt theo tùy chọn mỗi người dùng. Do đó, mỗi người dùng có thể đặt chế độ xem của riêng mình mà không ảnh hưởng đến người dùng khác. 

  Xem ở chế độ danh sách

  Đây là chế độ xem tiêu chuẩn. Ở chế độ này, các dự án được hiển thị ở Danh sách bảng.

  du-an-che-do-danh-sach

  Xem ở chế độ Card hiển thị

  Để truy cập chế độ xem Card hiển thị, bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem bằng cách sử dụng nút hiển thị trong hình ảnh dưới đây. Chế độ xem cho phép hiển thị ảnh bìa dự án (nếu tính năng này được bật).

  du-an-che-do-the
  TOP MARKETING
  Rate this post

  About Nguyễn Trang

  Comments

  comments