Hướng dẫn tổng quan các chức năng trong module Hóa đơn - Top CRM

Tổng quan hóa đơn

TOP CRM giúp khách hàng của bạn nhận được thanh toán rất dễ dàng và hiệu quả. Bạn có thể lập hóa đơn cho khách hàng của mình theo nhiều cách khác nhau. Từ hóa đơn một lần đến hóa đơn định kỳ, quy trình với CRM trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.  

Bạn truy cập trang này thông qua menu chính: Menu chính -> Bán hàng -> Hóa đơn    

  tong-quan-hoa-don

  Từ trang này, bạn có thể xem và thực hiện những công việc sau:

  • (1) Tạo hóa đơn mới 
  • (2) Lọc hóa đơn theo phân loại theo ngày, danh mục, trạng thái, v.v.
  • (3) Chuyển đổi bảng Thống kê nhanh 
  • (4) Tìm kiếm hóa đơn 
  • (5) Xóa hóa đơn 
  • (6) Chỉnh sửa hóa đơn 
  • (7) Xem khách hàng 
  • (8) Cài đặt quản lý hóa đơn bổ sung, thông qua nút hành động nhanh. 

  Ngoài ra, tại mục (2) – Lọc: chức năng lọc này có thể truy vấn theo các tùy chọn như Người tạo, ngày, tháng,..v.v.

  loc-hoa-don

  Thêm thông tin công ty

  Việc cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin của công ty trên hóa đơn không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và tin cậy trong giao dịch kinh doanh. Điều này mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho công tác quản lý tài chính và đối chiếu khi cần thiết. 

  Bạn truy cập trang này thông qua: Cài đặt -> Cài đặt chính -> Chi tiết công ty   

   thong-tin-cong-ty-xuat-hien-hoa-don

   Cài đặt tiền tệ

   Tùy theo doanh nghiệp của bạn đang ở trong nước hay tại nước ngoài, bạn có thể tùy chỉnh đơn vị tiền tệ (USD, VND,..v.v.)theo doanh nghiệp của bạn.

   Để thiết lập, chọn Cài đặt => Cài đặt chính => Tiền tệ. Tùy chỉnh đơn vị tiền tệ theo ý của người dùng. 

    cai-dat-tien-te
    TOP MARKETING

    Chỉnh sửa mã hóa đơn

    Tùy theo từng doanh nghiệp sẽ có những ký hiệu mã hóa đơn khác nhau. Top CRM cho phép tùy chỉnh mã hóa đơn theo ý muốn của khách hàng giúp quản lý và nhận diện thương hiệu. 

    Để thiết lập, chọn Cài đặt => Hóa đơn => Cài đặt chung . Tại đây sẽ bao gồm các mục như mã hóa đơn, ID hóa đơn, thời gian gia hạn định kỳ,..v.v. để người dùng thay đổi theo nhu cầu.  

     chinh-sua-ma-hoa-don
     TOP MARKETING
     Rate this post

     About Nguyễn Trang

     Comments

     comments