Hướng dẫn tổng quan về module Khách hàng - Phần mềm Top CRM

Tổng quan về khách hàng

Chức năng này giúp quản lý các khách hàng tiềm năng đã trả tiền mua sản phẩm và được chuyển đổi thành khách hàng.

Bạn có thể truy cập trang này thông qua menu chính: Menu chính -> Khách hàng -> Khách hàng 

Tại trang Tổng quan Khách hàng, Top CRM hỗ trợ hiển thị mặc định một số thông tin cơ bản như:

 • ID khách hàng
 • Tên công ty 
 • Tên khách hàng
 • Số lượng dự án của khách hàng 
 • Tổng giá trị hóa đơn đã tạo với khách hàng.
tong-quan-khach-hang

Từ trang này, bạn có thể xem vào thao tác những công việc sau:

 1. Thêm khách hàng mới
 2. Chỉnh sửa thông tin khách hàng hiện tại
 3. Xóa một khách hàng bất kỳ
 4. Lọc khách hàng theo nhiều tùy chọn, bao gồm như: Người phụ trách, ngày tạo, tên khách hàng…v.v.
 5. Tìm kiếm khách hàng qua nhiều tùy chọn: Họ tên, Email, số điện thoại, tên công ty, địa chỉ…v.v.
 6. Tùy chỉnh các cột hiển thị trong bảng khách hàng: Ví dụ như tên công ty, số điện thoại, danh mục, email, trạng thái, địa chỉ…v.v. 

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt hiển thị số khách hàng sẽ hiển thị trong một trang . Để cài đặt bạn vào mục Setting => chọn Cài đặt chung => Tùy chỉnh tại Giới hạn phân trang. Ở đây, hệ thống đang đặt mặc định là 35, do đó, trong bảng Khách hàng sẽ hiển thị đúng 35 người ở trang đó. Chính vì vậy, việc cài đặt giới hạn hiển thị này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu Quản lý của từng người dùng. 

   gioi-han-phan-trang

   Truy cập thông tin chi tiết về khách hàng

   Tính năng này cho phép quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng một cách dễ dàng trên phần mềm TOP CRM.

   Để truy cập thông tin chi tiết về khách hàng, vào mục Khách hàng => Chọn Khách hàng mà bạn muốn xem thông tin chi tiết. 

   truy-cap-thong-tin-chi-tiet-khach-hang

   Bạn có thể truy cập để xem và quản lý các mục như:

   • Dòng thời gian hoạt động: Ghi lại thời gian chi tiết , quá trình chăm sóc khách hàng của nhân viên phụ trách khách hàng đó.
   • Người dùng 
   • Dự án: Các dự án của khách hàng sẽ hiện tại đây.
   • Tệp đính kèm 
   • Phiếu hỗ trợ: Khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ , thông tin sẽ được hiện ở đây. 
   • Tài chính: Bao gồm hóa đơn, ước tính, chi phí, chấm công.
   • Hợp đồng: Tất cả các hợp đồng của khách hàng sẽ được thống kê tại mục này, dễ dàng cho việc quản lý.
   • Ghi chú
   TOP MARKETING
   Rate this post

   About Nguyễn Trang

   Comments

   comments