Hotline (Zalo): 0915 90 1919 – Office: (024) 6293 8008

smtp server - máy chủ smtp

SMTP Server là gì ?

Máy chủ SMTP là gì ? Khi bước chân vào lĩnh vực Email marketing, hẳn bạn đã nhiều lần nghe đến khái niệm Máy chủ SMTP. SMTP server là gì ? Và nó có tác dụng gì trong quy trình gửi email marketing hàng loạt ? Bài viết hôm nay sẽ giải thích chi tiết khái niệm cơ bản này. Giúp bạn có thể chọn lựa nhà cung cấp dịch vụ email marketing uy tín. 

SMTP server là gì ?

Một máy chủ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là một ứng dụng với mục đích chính là để gửi, nhận, và / hoặc chuyển tiếp thư đi giữa người gửi thư điện tử và người nhận.

Một máy chủ SMTP sẽ có một địa chỉ (hoặc nhiều địa chỉ) có thể được thiết lập bởi các mail client hoặc ứng dụng mà bạn đang sử dụng. Và thường được định dạng như smtp.serveraddress.com. (Ví dụ, địa chỉ máy chủ SMTP của Gmail là smtp.gmail.com. Của Twilio SendGrid là smtp.sendgrid.com. Hay của Amazon SES là amazonses.com) 

SMTP server máy chủ gửi email

Khi bạn gửi một email, máy chủ SMTP xử lý email của bạn, quyết định gửi thư đi. Phía nhà cung cấp dịch vụ của hộp thư người nhận, chẳng hạn như Gmail hay AOL sau đó sẽ tải thư. Rồi di chuyển nó đến Inbox của người nhận. (more…)