Hotline (Zalo): 0915 90 1919 – Office: (024) 6293 8008

mobile marketing

Những lý do Mobile Marketing được các doanh nghiệp tin dùng

Mobile Marketing cho phép bạn đạt được và nhắm đúng khách hàng mục tiêu cao với khả năng cá nhân hoá thông điệp tiếp thị trực tiếp cho các nhóm khách hàng khác nhau.

Bạn có thể nghiên cứu tập khách hàng mục tiêu

Mobile marketing cho phép bạn đạt được và nhắm đúng khách hàng mục tiêu cao với khả năng cá nhân hoá thông điệp tiếp thị trực tiếp cho các nhóm khách hàng khác nhau. Điện thoại di động, không giống như của máy tính, thường được sử dụng bởi một cá nhân mang điện thoại với họ ở khắp mọi nơi – có nghĩa là tin nhắn nhắm mục tiêu sẽ đạt được đúng người sử dụng mỗi khi gần như ngay lập tức. Nhắm mục tiêu các nhóm khách hàng cụ thể sẽ làm cho các chiến dịch di động của bạn có liên quan và cuối cùng thành công hơn (more…)